Nhà Xưởng KCN Nhơn Trạch 1 kv 1

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2088 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2088 m2

Địa điểm: Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2088 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, H. Nhơn Trạch

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2730 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2730 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2730 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2730 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 4250 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 4250 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 3120 m2

Nhà Xưởng KCN Nhơn Trạch 1 kv 1

Nhà Xưởng KCN Nhơn Trạch 1 kv 1

Nhà Xưởng KCN Nhơn Trạch 1 kv 1

Nhà Xưởng KCN Nhơn Trạch 1 kv 1

Nhà Xưởng KCN Nhơn Trạch 1 kv 1