Nhà Xưởng KCN Nhơn Trạch 1 kv 1

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2088 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2088 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, H. Nhơn Trạch

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2730 m2

Địa điểm: Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2088 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2730 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2730 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2730 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 4250 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 4250 m2

Địa điểm: Đường số 10 KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 3120 m2

Nhà Xưởng KCN Nhơn Trạch 1 kv 2

Địa điểm: Góc đường số 6 và đường số 2, KCn Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 6000 m2

Địa điểm: Góc đường số 6 và đường số 2, KCn Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 6000 m2

Địa điểm: Góc đường số 6 và đường số 2, KCn Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 6000 m2

Nhà Xưởng KCN Nhơn Trạch 2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2220 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2220 m2

Địa điểm: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 2220 m2

Địa điểm: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 8400 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 4440 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 4440 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 4440 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 4440 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 8880 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 8880 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 8880 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 8880 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 8880 m2

Địa điểm: Đường số 3, Khu CN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Diện tích: 8880 m2

Liên hệ nhà xưởng việt hoàng

Liên hệ với chúng tôi để được hưởng quyền lợi giảm giá đặc biệt khi thuê nhà xưởng.

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG
hình ảnh

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 1
hình ảnh

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 1

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 2
hình ảnh

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 2

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 3
hình ảnh

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 3

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 4
hình ảnh

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 4

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 5
hình ảnh

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 5

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 6
hình ảnh

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 6

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 7
hình ảnh

CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG 7