Nhà xưởng cần cho thuê KCN 1

Địa điểm: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 1- Xã Phước Thiền – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai.  Chủ đầu tư: Công ty CP

Giá: Liên hệ

Diện tích: 6000 m2

Địa điểm: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 1- Xã Phước Thiền – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai.  Chủ đầu tư: Công ty CP

Giá: Liên hệ

Diện tích: 6000 m2

Địa điểm: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 1- Xã Phước Thiền – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai.  Chủ đầu tư: Công ty CP

Giá: Liên hệ

Diện tích: 6000 m2

Nhà xưởng cần cho thuê KCN 1

Nhà xưởng cần cho thuê KCN 1

Nhà xưởng cần cho thuê KCN 1

Nhà xưởng cần cho thuê KCN 1

Nhà xưởng cần cho thuê KCN 1