Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG

Địa chỉ:Đường số 03 KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.281.4486   
Email: bdsviethoang2017@gmail.com 
Website: congnghiepviethoang.vn

Form liên hệ

*

*

*

*

*

*